Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola

Naše škola je otevřena během celého školního roku nejen rodičům, ale i všem zájemcům. Výuku lze zhlédnout kdykoliv po domluvě.

Třídní schůzky se konají 2 krát ročně: na jaře – konec dubna a na podzim - konec listopadu.

Rodiče mohou využívat konzultačních dnů v průběhu celého školního roku po dohodě s vyučujícím.

Rodiče a zákonní zástupci žáka jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí prostřednictvím žákovské knížky či písemnou a telefonickou formou.

Organizace školního roku 2018/2019

1. pololetí 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
2. pololetí 1. 2. 2019 – 28. 6. 2019

Prázdniny: 
Podzimní 29. 10. – 30. 10. 2018
Vánoční 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Pololetní 1. 2. 2019
Jarní 4. 2. – 10. 2. 2019
Velikonoční 18. 4. 2019
Letní 29. 6. – 1. 9. 2019

Rozvrh hodin jednotlivých tříd

I.třída

Rozvrh hodin

II. třída

Rozvrh hodin

Zaměstnanci ZŠ

Mgr. Milena Mikesková - ředitelka ZŠ a MŠ
vyučující I. třídy
- 1. a 2. ročník

Mgr. Dana Ryšlavá
vyučující II. třídy
- 3., 4. a 5. ročník

Marie Poláková
vedoucí kuchyně, kuchařka

Alena Růžičková
školnice

Anna Čecháčková
ekonomická pracovnice školy

Jan Polák
topič

Dokumenty ZŠ

Školní řád

ŠVP-základní škola

Projekty ZŠ

Vzdělávací exkurze v Horažďovicích

Dne 27. února proběhl na naší škole Projektový den – Jóga a zdravý životní styl.

V tělocvičně školy jsme cvičili jogínská cvičení, seznámili se se zásadami zdravé a nezdravé výživy, sestavovali panáčky z obalů potravin (pracovali jsme ve skupinách) a závěrem si vytvořili zdravou zeleninovou svačinku.

Masopustní veselí

Vítání ptačího zpěvu

V pátek 12. dubna 2019 proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku. Zapsáno bylo 10  dětí, 3 děti obdržely odklad, 7 prvňáčků 2. září zasedne do lavic. Kamarádi ze školy společně s vyučujícími přichystali pro své budoucí spolužáky malé dárečky a slavnostně nachystali třídu s 5 stanovišti.

Budoucí prvňáčci poznávali barvy, počítali do 10, přednášeli básničku či zazpívali písničku, sestavovali geometrické tvary, převyprávěli u magnetické tabule pohádku O veliké řepě. A to stále nebylo vše. Paní učitelky se zaměřovaly na jemnou motoriku, pravolevou orientaci či vady výslovnosti. Pro děti i rodiče se jednalo o velice významný den, na který se nezapomíná.
Rozloučení s panem ornitologem

Žimutický slavíček

Exkurze na Lipno

Radost na tvářích vítězů

Sportovní dopoledne

V úterý 25. června proběhla v prostorách mateřské školy dvě divadelní přestavení. Akce byla nazvána Děti dětem. Žáci ze Čtenářského klubu zahráli svým kamarádům ze školy i ze školky pohádky od F. Hrubína - Budulínek a Otesánek. Všem se krátké veršované pohádky líbily.

Nadcházející projekty ZŠ

Sběrová soutěž s panem Popelou
Ovoce do škol
Mléko do škol
Sv. Martin
Vánoční besídka
Pohyb je kamarád
Masopust