Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Žimutice

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel

Obec Žimutice

Základní účel zřízení

Zajišťování výchovy a vzdělávání žáků základní školy a dětí v mateřské škole

Hlavní činnost

 • vzdělávání
 • výchova

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek

 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna

Zaměstnanci školy

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Žimutice
  Žimutice č.p. 28
  373 66 Žimutice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Žimutice
  Žimutice č.p.28
  373 66 Žimutice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Dle domluvy s jednotlivými vyučujícími

 • 4.4 Telefonní čísla

  Základní škola:
  Tel: 385 737 040

  Mateřská škola:
  Tel: 728 117 030

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  https://www.zsmszimutice.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny

  zs.zimutice@seznam.cz

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  neexistuje

  Další elektronické adresy:

  zs.zimutice@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

   s8hpe8t

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 51-8908160297/0100 KB

6. IČO

75000725

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zs.zimutice@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): s8hpe8t

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:

Základní škola a Mateřská škola Žimutice
Žimutice č.p. 28
373 66 Žimutice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Mgr. Milena Mikesková, ředitelka školy

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.2 Vydané právní předpisy

   neexistuje

12. Úhrady za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou škole poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Základní informace

Vzdělávacím programem základní školy je „Škola plná pohody“, platnost od 1.7.2018.
Vzdělávacím programem mateřské školy je "Život v naší MŠ v průběhu čtyř ročních období - svět kolem nás", platnost od 1.9.2017.
Motto MŠ: "Elán, radost, dobrota patří k barvám života"

ZŠ a MŠ Žimutice je školou ležící ve středu obce. Na budovu školy navazuje školní hřiště se vzrostlými stromy na části zahrady a s různými prvky prolézaček a herních prvků pro vyžití dětí při pobytu venku. Její součástí je i koutek pro pěstování bylinek a květin. Od roku 2001 je ZŠ a MŠ Žimutice právním subjektem.

ZŠ je malotřídní školou pro 35 žáků, která má dvě třídy. Nyní ZŠ navštěvuje 24 žáků. I. třída - 1. a 2. ročník s vyučující Mgr. Milenou Mikeskovou, která je zároveň ředitelkou školy a II. třída - 3.,4. a 5. ročník s vyučující Mgr. Danou Ryšlavou.

MŠ je heterogenní třídou pro děti od 3 do 6 let s vyučujícími Bc. Petrou Kosteleckou a Hedvikou Vyhnalovou. MŠ navštěvuje 22 dětí a snahou paní učitelek je individuální přístup k dětem, aby se ve školce cítily jako doma.

Základní filosofií naší základní a mateřské školy je vytvořit dětem atmosféru milého přijetí a prostředí, ve kterém se děti budou cítit příjemně a bezpečně.
Ve škole se s dětmi a s pomocí rodičů zapojujeme do projektu sběrové soutěže s panem Popelou - firma FCC Environment. Sbíráme netříděný papír, noviny, časopisy aj. Děti se tak již od útlého věku učí chránit životní prostředí. Za získané peníze nakupujeme dětem a žákům vhodné výukové pomůcky a materiály.

Zapojujeme se do různých soutěží a projektů, úspěchy slavíme především ve výtvarné oblasti. Přispíváme do časopisů: Učitelské noviny, Robinson, Českobudějovické listy a Žimutické informace.