Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Žimutice

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel

Obec Žimutice

Základní účel zřízení

Zajišťování výchovy a vzdělávání žáků základní školy a dětí v mateřské škole

Hlavní činnost

 • vzdělávání
 • výchova

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek

Základní škola, Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Žimutice
  Žimutice č.p. 28
  373 66 Žimutice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Žimutice
  Žimutice č.p.28
  373 66 Žimutice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Dle domluvy s jednotlivými vyučujícími

 • 4.4 Telefonní čísla

  Základní škola:
  Tel: +420 385 737 040

  Mateřská škola:
  Tel: +420 728 117 030

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  https://www.zsmszimutice.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Žimutice
  Žimutice č.p.28
  373 66 Žimutice

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  zs.zimutice@seznam.cz
 • 4.8 Datová schránka

   s8hpe8t

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 51-8908160297/0100 KB

6. IČO

75000725

7. DIČ

CZ75000725, škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zs.zimutice@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): s8hpe8t

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:

Základní škola a Mateřská škola Žimutice
Žimutice č.p. 28
373 66 Žimutice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Mgr. Milena Mikesková, ředitelka školy

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou škole poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.

Další informace

Vzdělávacím programem základní školy je „Škola plná pohody“, platnost od 1.7.2018.
Vzdělávacím programem mateřské školy je "Život v naší MŠ v průběhu čtyř ročních období - svět kolem nás", platnost od 1.9.2017.
Motto MŠ: "Elán, radost, dobrota patří k barvám života"

ZŠ a MŠ Žimutice je školou ležící ve středu obce. Na budovu školy navazuje školní hřiště se vzrostlými stromy na části zahrady a s různými prvky prolézaček a herních prvků pro vyžití dětí při pobytu venku. Její součástí je i koutek pro pěstování bylinek a květin. Od roku 2001 je ZŠ a MŠ Žimutice právním subjektem.

ZŠ je malotřídní školou pro 35 žáků, která má dvě třídy. Nyní ZŠ navštěvuje 24 žáků. I. třída - 1. a 2. ročník s vyučující Mgr. Milenou Mikeskovou, která je zároveň ředitelkou školy a II. třída - 3.,4. a 5. ročník s vyučující Mgr. Danou Ryšlavou.

MŠ je heterogenní třídou pro děti od 3 do 6 let s vyučujícími Bc. Petrou Kosteleckou a Hedvikou Vyhnalovou. MŠ navštěvuje 22 dětí a snahou paní učitelek je individuální přístup k dětem, aby se ve školce cítily jako doma.

Základní filosofií naší základní a mateřské školy je vytvořit dětem atmosféru milého přijetí a prostředí, ve kterém se děti budou cítit příjemně a bezpečně.
Ve škole se s dětmi a s pomocí rodičů zapojujeme do projektu sběrové soutěže s panem Popelou - firma FCC Environment. Sbíráme netříděný papír, noviny, časopisy aj. Děti se tak již od útlého věku učí chránit životní prostředí. Za získané peníze nakupujeme dětem a žákům vhodné výukové pomůcky a materiály.

Zapojujeme se do různých soutěží a projektů, úspěchy slavíme především ve výtvarné oblasti. Přispíváme do časopisů: Učitelské noviny, Robinson, Českobudějovické listy a Žimutické informace.