Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Prázdninový provoz MŠ

Datum konání: 26. 5. 2020

Základní škola a Mateřská škola Žimutice

Oznámení

 

Prázdninový provoz mateřské školy:

Uzavření MŠ

od 1. 7. do 23. 8. 2020

 

Otevření MŠ

od 24. 8. 2020

 

Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. 9.2020

 

                                                                       Mgr. Milena Mikesková

                                                                            ředitelka školy

 

 

V Žimuticích dne 4. 5. 2020

 


Publikováno 26. 5. 2020 6:43

Poděkování rodičům a přátelům školy

Datum konání: 21. 5. 2020

Poděkování rodičům a přátelům školy
 

Kolektiv pedagogických pracovnic naší Základní a Mateřské školy Žimutice by Vám chtěl poděkovat za vstřícné jednání, spolupráci a pochopení výjimečné a náročné situace v době pandemie koronaviru.

Snažily jsme se prostřednictvím webových stránek školy informovat o veškerém  aktuálním dění. Též jsme denně byly v kontaktu pomocí  posílání zpráv emailem či telefonicky. Někteří žáci využili i výuku on-line na individuální konzultace angličtiny.
Již se těšíme na všechny děti a žáky, se kterými se setkáme při znovuotevření školy a školky.
Jsme tu pro Vás.
                                                Vyučující ZŠ a MŠ Žimutice

Publikováno 21. 5. 2020 7:43

Vlastní pití do školy a školky

Datum konání: 19. 5. 2020

Vzhledem k dodržování hygienických podmínek v souvislosti s Covid-19, prosíme rodiče, aby dětem dávaly vlastní láhev s pitím do školy a školky.

Týká se všech dětí ze ZŠ i MŠ!

Děti z mateřské školy si budou nosit svoji podepsanou láhev s pitím na pobyt venku, nechte ji tedy ráno připravenou v šatně. Nenoste do třídy.

Žáci ZŠ budou mít láhev s pitím u sebe v aktovce.

V průběhu dne si budou moci děti pití doplňovat ve škole.

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 19. 5. 2020 10:58

Znovuotevření ZŠ

Datum konání: 13. 5. 2020

Základní škola a Mateřská škola Žimutice, Žimutice 28, 373 66 Žimutice

 

Informace pro rodiče

 

Zahájení výuky od 25. 5. 2020

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky a jejich doprovod vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními: dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstup 2 metry.

 

Vstup do budovy školy

Vstup do školy je umožněn pouze žákům.

Po přezutí si každý žák vydezinfikuje ruce.

Každý žák bude mít na den 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

V budově školy

Škola zajistí dostateční množství desinfekce, časté větrání, důkladné čištění všech místností, desinfekce povrchů nebo předmětů (kliky dveří, místa k sezení aj.)

 

Ve třídě

V lavici sedí jeden žák ve třídě, lavice budou vhodně rozmístěny.

V průběhu pobytu ve třídě žáci ani učitelé nemusí nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 m).

Po každém vzdělávacím bloku si žáci umyjí a vydesinfikují ruce.

Často se bude větrat, po každé vyučovací hodině po dobu 5 minut.

 

Školní stravování bude zajištěno při zajištění hygienických podmínek.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka nejpozději do 18. 5. 2020.

Dále je povinen podepsat "Čestné prohlášení" a seznámení – viz příloha a odevzdat jej prostřednictvím žáka při vstupu do školy.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí vstoupit do školy.

 

Výuka

Dopolední blok od 8,00 do 12,00 hodin.

Pravidelně bude probíhat vzdělávání hlavních předmětů.

Odpadá výuka všech výchov včetně plavání.

Odpolední blok – doučování , čtenářský klub a badatelský kroužek

Bude realizováno podle počtu přihlášených žáků.

 

Obě třídy budou pro žáky otevřeny v 7, 00 hodin.

Družina nebude poskytována, žáci odcházejí z budovy školy po skončení odpoledního bloku.

 

V případě nepřítomnosti žáka na výuce rodič informuje o důvodech nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů.

 

Žádáme rodiče o předání informací a vzájemnou spolupráci.

 

                                                                                                       Mgr. Milena Mikesková

                                                                                                            ředitelka školy

 

V Žimuticích dne 11. května 2020

 

Příloha - Čestné prohlášení


Publikováno 13. 5. 2020 12:52

Znovuotevření MŠ

Datum konání: 13. 5. 2020

 

Znovuotevření školy po nouzovém stavu

Vzhledem k dodržení hygienických norem od ministerstva školství ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví škola doporučuje:

 

 • Přednost k docházce do MŠ mají: děti v předškolním věku, děti pětileté, děti zdravotníků a zaměstnaných rodičů.

 • S ohledem na situaci doporučujeme, aby děti matek na MD (rodičovské), nezaměstnaných rodičů a děti s oslabenou imunitou a riziková skupina (viz příloha č.2) – žijící ve společné domácnosti se seniory, odložily docházku na září příštího školního roku.

 • Platba za období absence těchto dětí bude odpuštěna.

 • K pobytu budou přijímány děti pouze zdravé, bez příznaků respiračních onemocnění (viz příloha č.1).

 • Vstup do budovy: pouze jedna doprovázející osoba se zakrytými dýchacími cestami, dezinfekce rukou (k dispozici u vchodu), dodržení odstupu od ostatních osob 2 m, zákaz shromažďování osob v budově i před budovou školy.

 • V prostorách chodby rodiče vyplní „Čestné prohlášení“ (viz příloha č.2), které předají spolu s dítětem, při předání se rodič nezdržuje ve třídě.

 • Pokud dítě trpí v jarním období alergií, doloží rodič potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem, aby nedošlo k záměně s příznaky COVID 19. Jestliže se objeví příznaky a škola nebude mít potvrzení, dítě bude izolováno a ihned budou kontaktováni rodiče dítěte.

 • Při vstupu do třídy MŠ bude prováděn ranní filtr: měření teploty, mytí a dezinfekce rukou.

 • Platí přísný zákaz nošení hraček do MŠ.

   

   

  Předem děkujeme všem rodičům za dodržování pravidel a jejich zodpovědný přístup v této mimořádné situaci s ohledem na zdraví dětí, rodiny a zaměstnanců školy.

Příloha č. 1.pdf - Provoz MŠ

Příloha č. 2.pdf - Čestné prohlášení


Publikováno 13. 5. 2020 12:37

Veselá věda

Datum konání: 15. 4. 2020

Organizace Veselá věda se ozývá se zábavnými pokusy

"Na našem Youtube kanálu vždy ve čtvrtek zveřejňujeme jedno zábavně-naučné video na různá témata z oblasti přírodních věd, součástí kterého je i návod na pokusy, které si děti mohou dělat samy doma (většinou bez pomoci dospělého). Zatím jsme probrali Jarní rostlinky a klíčení, Co to jsou viry a jak se před nimi chránit a Hravé hmoty. Každý týden přidáváme novou epizodu.

Rádi bychom Vám tímto poskytli naše badatelská videa jako možný doplněk k rozšíření on-line výuky prvouky a přírodovědy na 1. stupni"

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b

 


Publikováno 15. 4. 2020 14:50

Oznámení o zápisu do MŠ

Datum konání: 15. 4. 2020

 

Oznámení o zápisu do MŠ

Kritéria pro přijímání do MŠ 2020

Dokumenty k Zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021 ZŠ a MŠ Žimutice najdete v přílohách.

Dokumenty si rodiče vytisknou a vyplní a osobně donesou ředitelce školy spolu s kopiemi očkovacího průkazu a rodného listu dítěte. 

Přihláška dítěte do mateřské školy

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

Čestné prohlášení očkování 2020_21

 


Publikováno 15. 4. 2020 10:45

Oznámení o Zápisu do 1. třídy

Datum konání: 7. 4. 2020

Oznámení o Zápisu do 1. třídy

Dokumenty k Zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 ZŠ a MŠ Žimutice.

1. Žádost o přijetí
2. Zápisový list žáka

Dokumenty si rodiče vytisknou a vyplní, vloží do obálky s okopírovaným rodným listem, případně i dokladem o povolení odkladu. Poté zašlou poštou na adresu školy.

MX-2314N_20200407_074953.pdf


Publikováno 7. 4. 2020 10:11

Ošetřovné

Datum konání: 27. 3. 2020

Ošetřovné.pdf

 


Publikováno 27. 3. 2020 10:42

Pracovní listy pro předškoláky

Datum konání: 23. 3. 2020

V záložce Mateřská škola najdete pracovní listy pro předškolní děti.


Publikováno 23. 3. 2020 14:02