Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Znovuotevření ZŠ

Znovuotevření ZŠDatum konání:
13.5.2020

Základní škola a Mateřská škola Žimutice, Žimutice 28, 373 66 Žimutice

 

Informace pro rodiče

 

Zahájení výuky od 25. 5. 2020

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky a jejich doprovod vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními: dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstup 2 metry.

 

Vstup do budovy školy

Vstup do školy je umožněn pouze žákům.

Po přezutí si každý žák vydezinfikuje ruce.

Každý žák bude mít na den 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

V budově školy

Škola zajistí dostateční množství desinfekce, časté větrání, důkladné čištění všech místností, desinfekce povrchů nebo předmětů (kliky dveří, místa k sezení aj.)

 

Ve třídě

V lavici sedí jeden žák ve třídě, lavice budou vhodně rozmístěny.

V průběhu pobytu ve třídě žáci ani učitelé nemusí nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 m).

Po každém vzdělávacím bloku si žáci umyjí a vydesinfikují ruce.

Často se bude větrat, po každé vyučovací hodině po dobu 5 minut.

 

Školní stravování bude zajištěno při zajištění hygienických podmínek.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka nejpozději do 18. 5. 2020.

Dále je povinen podepsat "Čestné prohlášení" a seznámení – viz příloha a odevzdat jej prostřednictvím žáka při vstupu do školy.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí vstoupit do školy.

 

Výuka

Dopolední blok od 8,00 do 12,00 hodin.

Pravidelně bude probíhat vzdělávání hlavních předmětů.

Odpadá výuka všech výchov včetně plavání.

Odpolední blok – doučování , čtenářský klub a badatelský kroužek

Bude realizováno podle počtu přihlášených žáků.

 

Obě třídy budou pro žáky otevřeny v 7, 00 hodin.

Družina nebude poskytována, žáci odcházejí z budovy školy po skončení odpoledního bloku.

 

V případě nepřítomnosti žáka na výuce rodič informuje o důvodech nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů.

 

Žádáme rodiče o předání informací a vzájemnou spolupráci.

 

                                                                                                       Mgr. Milena Mikesková

                                                                                                            ředitelka školy

 

V Žimuticích dne 11. května 2020

 

Příloha - Čestné prohlášení