Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k provozu školy od 12.4.2021

Informace k provozu školy od 12.4.2021Datum konání:
9.4.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

Od 12. 4. 2021 je ve školách a školských zařízeních uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatřeních) 2x týdně Lepu testy

V ZŠ a MŠ Žimutice bude testování probíhat 2 x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek dle harmonogramu:
MŠ v 6,30 - 6,45 hod v prostorách dolní chodby
ZŠ v 7,00 - 7,30 hod v prostorách dolní chodby

Testování provádí zákonný zástupce za dozoru pedagogického pracovníka a zároveň vyčká na vyhodnocení testu cca 15 min. 

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Zákonný zástupce dítěte provede za přítomnosti zaměstnance školy dítěti 
Lepu test.

Návod testování Lepu testu (z přední části nosu):
MX-2314N_20210409_074123.pdf
 
Antigenní testy Covid SARS-CoV-2 LEPU samotestovaní - YouTube

Dítě nebo zaměstnanec se nebude testovat, pokud doloží, že:

a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest. Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.


Kontrolní seznam příznaků Covid
-19 u dětí

Před zahájením testování se doporučuje s dětmi a jejich zákonnými zástupci projít jednotlivé položky tohoto seznamu. V případě, že dítě nebo jeho zákonný zástupce na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Musí co nejdříve se zákonným zástupcem dítěte opustit budovu školy.

Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:

  • zvýšenou tělesnou teplotu
  •  suchý kašel
  • dušnost
  • zažívací  obtíže (nevolnost, zvracení bolesti břicha, průjem)
  • ztrátu chuti a čichu
  • bolest v krku
  • bolest svalů a kloubů
  • rýmu / ucpaný nos
  • bolest hlavy

Upozornění ohledně docházky do MŠ mimo testovací dny:

Vzhledem k zákazu vstupu třetí osoby do budovy školy, budou všechny děti z MŠ přebírány vyučující v prostoru dolní chodby v čase
6,30 - 6,45 hod.


V případě, že se dítě/žák nedostaví k prezenčnímu vzdělávání a bude omluveno zákonným zástupcem, škola nezajišťuje distanční vzdělávání.